Kampingu nje ditorë me 45 jetim në Prevallë – Kulla Jetimit

Kaluam një ditë të mrekullueshme me 45 jetimët e cila ishte një kënaqësi e veqant që ti presim dhe ti shërbejmë me të gjitha të mirat që patëm në dispozicion.