“Kalliri i Mirësisë” ndihmon 184 familje me nga 27 euro

Aktivitet tona vazhduan me shpërndarjen e ndihmave.O.H.B “Kalliri i Miresise” Prizren, ndihmon 184 familje me nga 27 euro. Këto aktivitete do të vijojnë në vazhdimësi dhe gjithmonë do të jemi aty pranë atyre që kanë nevojë.