Zgjidhni destinacionin e dëshiruar për donacionin tuaj dhe le të jetë qëllimi juaj kënaqësia e Allahut:

Bursa për shkollim
Ndërtim shtepish
Iftar për Ramazan
Veshmbathje të ndryshme
Mirëmbajtje të jetimëve
Për shërime