DITARI

Kampingu nje ditorë me 45 jetim në Prevallë – Kulla Jetimit

Kaluam një ditë të mrekullueshme me 45 jetimët e cila ishte një kënaqësi e veqant që ti presim dhe ti shërbejmë me të gjitha të mirat që patëm në dispozicion.

“Kalliri i Mirësisë” ndihmon 184 familje me nga 27 euro

Aktivitet tona vazhduan me shpërndarjen e ndihmave.O.H.B “Kalliri i Miresise” Prizren, ndihmon 184 familje me nga 27 euro. Këto aktivitete do të vijojnë në vazhdimësi dhe gjithmonë do të jemi aty pranë atyre që kanë nevojë.