”KALLIRI I MIRËSISË” VAZHDON TI NDIHMOJË ME BURSA NXËNËSIT DHE STUDENTËT JETIM