”KALLIRI I MIRËSISË” NDIHMON FAMILJET E JETIMËVE EDHE ME DRU DIMRI